گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  حاکمیت فاوا (اصول،چهارچوب و استقرار)

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  پیشنیاز

  مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و کنترل فناوری اطلاعات

  کارشناسان پشتیبانی خدمات فناوری اطلاعات

  سرفصل دوره
  • اصول و مبانی حاکمیت فاوا
  • چارچوب های حاکمیت فاوا
  • COBIT استقرار نظام حاکمیت فاوا مبتنی بر چارچوب