گروه دوران
بسته
(0) دانلود فایل
شما هیچ موردی قابل دانلود ندارید!
شماره تماس : 43585
دسته بندی ها
  فیلترها
  Preferences
  جستجو

  سمینار امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی

  تماس برای قیمت
  مشخصات محصول
  سرفصل دوره

   

  • مفاهیم امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • ضرورت توجه به امنیت سیستم‌های کنترل صنعتی
  • رخدادهای امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • انواع بدافزارهای سیستم‌های کنترل صنعتی
  • آشنایی با آسیب‌پذیری‌های موجود در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • آشنایی با آسیب‌پذیری‌های حیاتی در طراحی محصولات سیستم‌های کنترل صنعتی
  • نحوه شناسایی سیستم‌های کنترل صنعتی آسیب‌پذیر از طریق اینترنت
  • آشنایی با انواع تهدیدات و مخاطرات امنیتی در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • بررسی انواع حملات سازمانی در شبکه‌های صنعتی
  • بررسی مشکلات امنیتی در معماری، سیستم کنترلی، تجهیزات و بستر ارتباطی شبکه­های صنعتی
  • بررسی چالش‌های امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • معرفی روش‌های جلوگیری از تهدیدات امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • بررسی رویکرد واکنشی به امنیت سایبری در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • فاکتورهای بروز آسیب‌پذیری در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • مسایل امنیتیمربوط به ارتباط شبکه‌های کنترل فرایند سیستم‌های صنعتی با شبکه داخلی سازمان
  • مسایل امنیتی مربوط به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سیستم‌های کنترل صنعتی
  • مسایل امنیتی مربوط به پروتکل‌های اختصاصی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • مسایل امنیتی مربوط به دسترسی‌های غیرمجاز به نرم افزارهای کنترل کننده سیستم‌های کنترل صنعتی
  • مسایل امنیتی مربوط به کارمندان ناراضی داخل سازمان
  • مسایل امنیتی مربوط به رسانه‌های ارتباطی سیستم‌های کنترل صنعتی (سیستم تلفن سوئیچ عمومی، ارتباطات بی‌سیم و اینترنت)
  • نحوه تدوین خط‌مشی‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های امنیتی
  • بررسی نقش مدیریت مخاطره در امن‌سازی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • چگونگی وضع کنترل‌های امنیتی در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • چگونگی ایمن‌سازی برنامه‌های سیستم کنترل صنعتی
  • چگونگی امن‌سازی تجهیزات ارتباطی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • چگونگی امن‌سازی محیط‌های ذخیره، پردازش و بازیابی اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی
  • چگونگی طراحی ضمانت‌نامه‌های اجرایی مناسب در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • چگونگی به کارگیری سیستم‌های اخطاردهی و گزارش نقض‌ها و نقص‌ها در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • روش‌های احراز هویت در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • آشنایی با سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • چگونگی سنجش اثربخشی کنترل‌های امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • آموزش و آگاهی‌رسانی امنیتی در شبکه­های صنعتی
  • نحوه امن‌سازی دسترسی‌های از راه دور به سیستم‌های کنترل صنعتی
  • امنیت فیزیکی و محیطی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • نحوه تشکیل گروه‌های واکنش به رخدادها و حوادث امنیتی در شبکه­های صنعتی
  • چگونگی تدوین طرح‌های تداوم کسب و کار و بازیابی از وضعیت خرابی در سیستم‌های کنترل صنعتی
  • آشنایی با معماری‌های امنیتی مرجع در امن‌سازی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • نحوه برطرف‌سازی آسیب‌پذیری‌های امنیتی محصولات سیستم‌های کنترل صنعتی
  • آشنایی با نحوه تهیه و تدوین چک‌لیست‌های امنیتی سیستم‌های کنترل صنعتی
  • بررسی استراتژی‌های دفاع در عمق در امن‌سازی سیستم‌های کنترل صنعتی