SQL PLSQL Fundamental

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره پس از طی این دوره دانشجویان قادر خواهند بود توسط زبان SQL و PL/SQL در پایگاه داده اوراکل…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle PLSQL Program Units

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره دانشجویان پس از طی این دوره شما قادر خواهند بود توسط زبان PL/SQL در پایگاه داده اوراکل زیر…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Database Administration I

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره این دوره یک دوره مقدماتی برای Oracle DBA است. هدف این درس این است که معماری اوراکل و…

0
مشاهده تقویم آموزشی

ODI StudentGuide1-2

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره Oracle Data Integrator یک پلت فرم جامع یکپارچه سازی داده است که تمام نیازهای یکپارچه سازی داده را…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Data warehouse Fundamentals Oracle

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره در این دوره، دانشجویان مفاهیم اولیه انبار داده را می آموزندو با موارد مربوط به برنامه ریزی ،…

0
مشاهده تقویم آموزشی

کارگاه دو روزه SQL & PL/SQL Performance Tuning

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره معرفی نکات کلی و استانداردهای مربوط به نوشتن دستورات SQL ملاحظاتی که در نوشتن دستورات SQL باید از…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Data Warehouse

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره Warehouse یا انباره داده یکی از مهمترین و یا درواقع مهمترین مولفه BI است. انباره داده پایگاه داده…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Data Mining Techniques

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره داده کاوی یکی از مطرح ترین روش های تحلیل داده می باشد که امروزه کاربرد های متعددی را…

0
مشاهده تقویم آموزشی

Oracle Create Build Repository

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره یکی از مهمترین چالش های Data Warehousing و BI ، طراحی دیتا مدل مناسب می باشد. طراحی دیتا…

0
مشاهده تقویم آموزشی