مديريت پروژه براساس استاندارد PMBOK

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره PMBOK Guide راهنمایی را برای مدیریت پروژه های منفرد فراهم می سازد و در کنار تعریف مفاهیم مرتبط…

0
مشاهده تقویم آموزشی

پریماورا P6

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره دانلود، نصب، شناخت معماری، آشنایی با رابط کاربر بازکردن یک پروژه، شناخت EPS و ایجاد یک پروژه جدید…

0
مشاهده تقویم آموزشی

SCRUM

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره اسکرام یک چارچوب چابک و پیشرو برای اجرای پروژه‌های پیچیده می‌باشد و از سوی سازمان‌های مطرح جهانی مورد…

0
مشاهده تقویم آموزشی

(Professional Scrum Master (PSM

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

شرح دوره اسکرام یک روش گروهی برای تولید و توسعه نرم افزار است، این متدولوژی یک مدل تکرار شونده از…

0
مشاهده تقویم آموزشی

ITILv4

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
مشاهده تقویم آموزشی

دوره سرممیزی استاندارد ISO 27001

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
مشاهده تقویم آموزشی

دوره ممیزی داخلی استاندارد ISO 27001

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
مشاهده تقویم آموزشی

پیاده سازی استاندارد ISO 27001 ISMS

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
مشاهده تقویم آموزشی

دوره آشنایی با ISO 27001 ISMS

بدون امتیاز 0 رای
مشاهده تقویم آموزشی

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

0
مشاهده تقویم آموزشی