دوره آموزش Cisco Collaboration Engineering

هدف دوره Cisco Collaboration آماده سازی متخصص برای کار با تجهیزات و پیاده سازی و عیب یابی شبکه های IP Telephony می باشد دوره به صورت کاملا کاربردی به همراه پیاده سازی های استاندارد در ساختار شبکه های سازمانی و بزرگ می باشد بعد از این دوره شما می توانید به عنوان یک متخصص Collaboration سیسکو در شرکت ها و سازمان ها فعالیت کنید.

6,500,000 تومان