دوره آموزش SANS SEC560

دوره SANS SEC560 به شما کمک می‌کند تا تکنیک‌های خاص و اثبات شده و ابزار مورد نیاز برای پیاده‌سازی و ممیزی کنترل‌های امنیتی، بحرانی را به عنوان مستندات مرکز امنیت اینترنت (CIS) کنترل نمایید. همانطور که تهدیدات در حال تکامل هستن، امنیت سازمان نیز باید تکامل یابد. برای فعال ساختن سازمان شما در کنار این سناریو تهدید همیشه در حال تغییر است،

4,000,000 تومان