دوره آموزش SANS PenTest Pack Level 0

شرح دوره SANS PENTEST PACK Level 1

این دوره آموزشی در دوران آکادمی ، و با در نظر گرفتن نیاز به تربیت تیم های تست نفوذ و SOC گروه دوران طراحی و عملیاتی شده. دانشپذیران و علاقمندان با در این دوره با مباحث پایه ای شبکه و امنیت شروع می کنند . سپس به مباحث تخصصی و حرفه ای حوزه تست نفوذ با استفاده از سناریوهای عملیاتی می پردازند، تا آماده ورود به تیم های SOC و Pentest شوند.

تماس با ما

دوره آموزش SANS Advanced PenTest Pack

کمپانی SANS یکی از بزرگترین کمپانی های آموزشی در حوزه امنیت سایبری میباشد. دوره های این کمپانی شامل شاخه های مختلفی از جمله تست نفوذ ، جرم شناسی دیجیتال ، دفاع سایبری و … است.

تماس با ما

دوره آموزش SANS PenTest Pack Level 1

این دوره آموزشی در دوران آکادمی ، و با در نظر گرفتن نیاز به تربیت تیم های تست نفوذ و SOC گروه دوران طراحی و عملیاتی شده. دانشپذیران و علاقمندان با در این دوره با مباحث پایه ای شبکه و امنیت شروع می کنند . سپس به مباحث تخصصی و حرفه ای حوزه تست نفوذ با استفاده از سناریوهای عملیاتی می پردازند، تا آماده ورود به تیم های SOC و Pentest شوند.

تماس با ما

دوره آموزش SANS SEC560

دوره SANS SEC560 به شما کمک می‌کند تا تکنیک‌های خاص و اثبات شده و ابزار مورد نیاز برای پیاده‌سازی و ممیزی کنترل‌های امنیتی، بحرانی را به عنوان مستندات مرکز امنیت اینترنت (CIS) کنترل نمایید. همانطور که تهدیدات در حال تکامل هستن، امنیت سازمان نیز باید تکامل یابد. برای فعال ساختن سازمان شما در کنار این سناریو تهدید همیشه در حال تغییر است،

4,000,000 تومان