دوران آکادمی شعبه خوزستان

دوران آکادمی (عضو رسمی گروه دوران)  بزرگترین و مجهزترین آموزشگاه ایران با هدف ارائه خدمات آموزشی در حوزه فناوری اطلاعات ، مخابرات ، سیستم های کنترل صنعتی و همچنین تربیت نیروی متخصصی و استفاده از ظرفیت های بومی استان ، شعبه خوزستان را تاسیس نموده است.

تقویم آموزشی

شما  از این  بخش به تقویم فصلی آموزشگاه و همچنین تقویم ویژه استان خوزستان دسترسی داشته باشید.

نگاهی به دوران آکادمی

دوران آکادمی، دورانی نو در حوزه آموزش های تخصصی و مهارت محور است . تمرکز اصلی ما آموزش اوصولی و با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و بومی سازی دانش بر اساس نیاز ملی است. 

جهت آشنایی با مسیر آموزشی برای ورود به دنیای شبکه و امنیت شبکه ملاحظه بفرمایید –>

جشنواره عید 1403