متخصص Front End

مسیر یادگیری دوره های برنامه نویسی

آموزش برنامه نویسی فرانت اند Front end

توسعه Front-End که به عنوان توسعه سمت کلاینت نیز شناخته می‌شود، عمل تولید JS ، کتابخانه ها و چهارچوب های مرتبط با آن مانند React، Angular و Vue برای یک وب‌سایت یا برنامه وب است، تا کاربر بتواند مستقیم آنها را ببیند و با آنها ارتباط برقرار کند. چالش مرتبط با توسعه فرانت اند این است که ابزارها و تکنیک های مورد استفاده برای ایجاد قسمت جلویی یک وب سایت دائم تغییر می کنند و بنابراین توسعه دهنده باید دائماً از نحوه توسعه این زمینه آگاه باشد

6,000,000 هزار تومان

آموزش دوره React

توسعه Front-End که به عنوان توسعه سمت کلاینت نیز شناخته می‌شود، عمل تولید JS ، کتابخانه ها و چهارچوب های مرتبط با آن مانند React، Angular و Vue برای یک وب‌سایت یا برنامه وب است، تا کاربر بتواند مستقیم آنها را ببیند و با آنها ارتباط برقرار کند. چالش مرتبط با توسعه فرانت اند این است که ابزارها و تکنیک های مورد استفاده برای ایجاد قسمت جلویی یک وب سایت دائم تغییر می کنند و بنابراین توسعه دهنده باید دائماً از نحوه توسعه این زمینه آگاه باشد

4,500,000 هزار تومان

جشنواره عید 1403