دوره آموزش VMware vSphere ICM v8

دوره VMware VCP 7.0 برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند خود را برای آزمون Virtualization VCP DataCenter که در سطح حرفه‌ایی در زمینه راه‌اندازی و مدیریت و طراحی Virtualization آماده کنند. این دوره برای مدیران و کارشناسان مربوط به IT شرکت‌ها و سازمان‌ها و بانک‌ها و… طراحی شده است.

 

مدت زمان دوره و سیلابس دوره به صورت بین‌المللی و منطبق بر شرکت VMware طراحی شده است.

تماس با ما

دوره آموزش VMware vSphere Pack v8

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

7,900,000 هزار تومان

دوره آموزش VMware vSphere with Kubernetes: Deploy and Manage V7

اهداف دوره

در طول این دوره آموزشی  روزه ، دانشپذیران بر روی استقرار و مدیریت VMware vSphere با Tanzu تمرکز دارند. دانشپذیران درمورد چگونگی استفاده از vSphere با Tanzu برای برنامه ریزی تحویل خوشه های Kubernetes و برنامه های کانتینر دار در یک محیط vSphere می آموزند.

5,500,000 هزار تومان

دوره آموزش VMware NSX-T: Install, Configure, Manage

دوره VMware NSX-T: Install, Configure, Manage 5 روزه با سرعت بالا آموزش جامع در مورد نحوه نصب، پیکربندی و مدیریت یک محیط مرکز داده VMware NSX-T را ارائه می‌دهد. این دوره شامل ویژگی‌های کلیدی NSX-T و مرکز داده ارائه شده در نسخه NSX-T Data Center 3.0 از جمله زیرساخت های کلی، تعویض منطقی، مسیریابی منطقی، شبکه‌سازی و خدمات امنیتی، تقسیم‌بندی خرد و دیواره آتش و سایر موارد است. دسترسی به یک محیط مرکز داده تعریف شده توسط نرم‌افزار از طریق آزمایشگاه‌های دستی برای تقویت مهارت‌ها و مفاهیم ارائه شده در دوره فراهم می‌شود.

5,900,000 هزار تومان

دوره آموزش VMware vSphere Optimize and Scale

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

2,700,000 هزار تومان

دوره آموزش VMware Cloud Automation Design Deploy

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش vRealize Operation Manager v6.7

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

3,500,000 هزار تومان

دوره آموزش SRM PACK

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

2,300,000 هزار تومان

VMware vSphere Troubleshooting

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش VMware vSphere Security

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما

دوره آموزش VMware NSX: Install, Configure, Manage

این دوره در دوران آکادمی با لابراتور مجهز و با سنارایو های کاربردی توسط اساتید برتر حوزه مجازی تدریس می شود

تماس با ما