دوره آموزش Veeam Certified Engineer Design & Optimization

شرح دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization

در دوره Veeam Certified Engineer Design & Optimization نحوه طراحی و بهینه‌سازی، سیستم ذخیره و بازیابی اطلاعات با نرم‌افزار Veaam Backup آموزش داده می‌شود. در این دوره آموزشی دو روزه، متمرکز بر آموزش مهارت‌های فناوری اطلاعات برای مهارت در اندازه، دامنه، طراحی، بهینه‌سازی، خودکارسازی و عیب‌یابی استقرار مجموعه Veeam Availability Suite است. این کلاس همچنین ملاحظات امنیتی، ممیزی و رعایت قوانین را در هنگام کار با مجموعه قابلیت دسترسی Veeam پوشش می‌دهد.

تماس با ما

دوره آموزش Veeam Certified Engineer

شرح دوره

راهکار حرفه‌ای Veeam Backup مغز متفکر سیستم‌های پشتیبان‌گیری می‌باشند. به صورتیکه که کلیه کارها، اقدامات و روال‌ها را ایجاد و اجرا می‌کند،
مدیریت و نظارت بر سیستم‌ها از یک سو – و ارتباطات از سوی دیگر آن می‌باشد. از دیگر وظایف Veeam می‌توان به Backup Proxy، گرفتن Snapshot از vCenter نیز اشار کرد. شیوه پیاده‌سازی و اجرای veeam با در نظر گرفتن مدل زیرساخت مجازی‌سازی شده و همچنین شبکه و سیستم‌های ذخیره‌سازی مختلف می‌باشد. دوره Veeam Certified Engineer زیرمجموعه دوره‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات است.
به زبان دیگر می‌توان گفت که مجری قادر خواهد بود با در نظر گرفتن امکانات شرکت حد مورد نظر از کیفیت و کمیت‌ها را تعیین کرد، طرح‌ها را بر بر اساس امکانات و هزینه‌های ممکن پیاده‌سازی کند.

5,000,000 هزار تومان