دوره آموزش Microsoft Hyper-V

شرح دوره  Microsoft Hyper-V

با توجه به پیشرفت سیستم عامل ویندوز در سال های اخیر، شاهد اضافه شدن امکان مجازی سازی از سال 2008 در ویندوز سرور2008-R2 بودیم که موفق به جذب متقاضیان زیادی به سمت خود شده است، این سرویس را میتوان رقیبی در برابرVMware دانست. از این رو مایکروسافت برای افرادی که می خواهند از این سرویس در شبکه خود استفاده کنند و مجازی سازی شبکه خود را بهHyper-V بسپارند دوره Microsoft Hyper-V طراحی کرده است.

تماس با ما