استخدام آکادمی دوران

کارشناس SOC

کارشناس SOCردیف شغلی: SOCشرایط احراز-مسلط به مفاهیم شبکه و TCP/IP-مسلط به سیستم عامل لینوکس و آشنایی...

جشنواره عید 1403