دوره آموزش PWK ( تست نفوذ با کالی لینوکس )

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

2,700,000 هزار تومان

دوره آموزش CCISO (Certified Chief Information Security Officer)

دوره آموزشی CCISO EC-Council توسط  متخصصین برجسته امنیت اطلاعات در سراسر جهان در موسسه Ec-Council طراحی شده است. یک گروه اصلی از مدیران سطح بالای امنیت اطلاعات ، با تشکیل شورای مشورتی CCISO، پایه و اساس برنامه و تشریح مطالبی که شامل آزمون ، مجموعه دانش و آموزش است را ایجاد کردند. برخی از اعضای هیئت مدیره موسسه به عنوان نویسنده  به بررسی تضمین کیفیت ، و برخی دیگر به عنوان مدرس  همکاری دارند. هر بخش از برنامه با در نظر گرفتن CISO مشتاق توسعه یافته است و به دنبال انتقال دانش متخصصان با تجربه به نسل بعدی است که در توسعه و نگهداری یک برنامه موفقیت آمیز امنیت اطلاعات بسیار مهم هستند.

4,900,000 هزار تومان

دوره آموزش EDRP

دوره EDRP

دوره آموزشی  EDRP با هدف آموزش و ایجاد  توانایی در دانش‌پذیر در برنامه ریزی، استراتژی، اجرا و حفظ یک برنامه تداوم کسب و کار و بازیابی خسارت سایبری است.

از 11 سپتامبر تا طوفان کاترینا وقایع  ناخوشایندی مثل WannaCry، جامعه تجارت جهانی در سال‌های گذشته بارها و بارها با یک فاجعه مواجه شده است.

نکته ترسناک این است که به دلیل افزایش تعداد حملات سایبری، این خطرات و حادثه‌ها در چند سال گذشته به صورت تصاعدی در حال افزایش است.

تماس با ما

دوره آموزش CASE .NET

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,000,000 هزار تومان

دوره آموزش CASE .java

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش ENSA

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش CHFI

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

4,600,000 هزار تومان

دوره آموزش CSCU

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

900,000 هزار تومان

دوره آموزش LPT Master

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش ECES

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش برنامه نویسی امن ECSP

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,000,000 هزار تومان

دوره آموزش CEH v12

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,900,000 هزار تومان

دوره آموزش CIH

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,200,000 هزار تومان

دوره آموزش ECSA

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

5,900,000 هزار تومان

دوره آموزش WIFU

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

5,300,000 هزار تومان