دوره آموزش مجازی ITIL

دوره مجازی ITIL توسط آکادمی دوران برگزار می شود. شما می توانید با پرداخت هزینه دوره، به ویدئوها و به طور کل، محتوای دوره دسترسی داشته باشید.

مشاهده محتوای دوره

400,000 هزار تومان

دوره آموزش مجازی آشنایی با قانون مالیات ارزش افزوده

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی توسط آکادمی دوران با اساتید خبره این حوزه، برگزار می گردد. در این دوره به موضوعات مهم حسابداری مالیاتی پرداخته شده است.

مشاهده دوره

1,000,000 هزار تومان

دوره آموزش مهندسی شبکه

شرح دوره

دوره مهندسی شبکه به گسترش سیستم های تحت شبکه و اینترنت، کنترل، مدیریت شبکه های کامپیوتری و … می‌پردازد.

پیش‌نیاز دوره

حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری اطلاعات، الکترونیک
حداقل 3 سال سابقه تدریس در دوره های مهندسی شبکه

تماس با ما

دوره آموزش Information Technology Organizational Skills

شرح دوره

دوره Information Technology Organizational Skills جهت همراستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی ارائه می‌شود. همچنین در این دوره استفاده از فناوری اطلاعات در مکانیزم‌های مدیریتی و کنترل امنیت اطلاعات بیان می‌شود.

تماس با ما

دوره آموزش معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی

شرح دوره

هدف از دوره معماری (فناوری اطلاعات) سازمانی هم راستا نمودن فناوری اطلاعات با کسب و کار جهت بهبود کارائی و بازدهی است.

تماس با ما

دوره آموزش مدیریت فرایندهای سازمانی

شرح دوره

دوره مدیریت فرایندهای سازمانی به  بهبود و مدیریت فرآیندهاي کسب و کار با تاکید بر توسعه دولت الکترونیکی می‌پردازد.

تماس با ما

دوره آموزش مدیریت خدمات فاوا و ITIL

شرح دوره مدیریت امنیت اطلاعات

در دوره مدیریت خدمات فاوا و ITIL به نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات پرداخته می‌شود.

تماس با ما

دوره آموزش مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

شرح دوره

اهداف کلی دوره مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات، کنترل پروژه‌های فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات است.

پیش‌نیاز دوره

حداقل مدرک لیسانس کامپیوتر، فناوری اطلاعات، صنایع
حداقل 3 سال سابقه تدریس در دوره مدیریت پروژه
دارای گواهی تایید صلاحیت

تماس با ما

دوره آموزش مدیریت امنیت اطلاعات

شرح دوره مدیریت امنیت اطلاعات

اهداف کلی دوره مدیریت امنیت اطلاعات بشرح زیر است:

فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه‌ها از طریق شبکه

 

پیش‌نیاز دوره

تشریح الزامات، مستندسازی و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)
ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات
مدل بلوع مدیریت امنیت اطلاعات
اندازه گیری اثر بخشی امنیت اطلاعات
تشریح الزامات مدیریت حوادث امنیت اطلاعات و سازماندهی تیم پاسخگویی به رخدادهای امنیتی رایانه (CERT)
آشنایی با مفاهیم و نحوه راه اندازی مرکز عملیات امنیت ( SOC)

تماس با ما

دوره آموزش رایانش ابری

شرح دوره

اهداف کلی دوره رایانش ابری عبارتند از فراهم کردن دسترسی آسان کاربران و کاهش هزینه‌ها از طریق شبکه.

مخاطبین دوره

مدیران فناوری اطلاعات، کارشناسان شبکه و امنیت

تماس با ما

دوره آموزش دولت الکترونیک

شرح دوره دولت الکترونیک

اهداف کلی دوره دولت الکترونیک، استقرار نظام حاکمیت فناوری اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

مخاطبین دوره دولت الکترونیک

معاونین وزارتخانه‌ها، روسای سازمان‌های دولتی، مدیران عامل شرکت‌های دولتی، مدیران کل دستگاه‌ها در استان‌ها

تماس با ما

دوره آموزش حاکمیت فاوا (اصول، چهارچوب و استقرار)

شرح دوره حاکمیت فاوا

اهداف کلی دوره حاکمیت فاوا (اصول، چهارچوب و استقرار):

استقرار نظام حاکمیت فناوري اطلاعات و نظام مدیریت خدمات فناوري اطلاعات

مخاطبین دوره

مدیران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی و کنترل فناوری اطلاعت
كارشناسان پشتيباني خدمات فناوري اطلاعات

تماس با ما

دوره آموزش تحلیل و طراحی سیستم

شرح دوره

اهداف کلی دوره تحلیل و طراحی سیستم عبارتند از تحلیل و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر متدولوژی‌های مطرح توسعه سیستم است.

مخاطبین دوره

مدیران سازمان‌ها
ممیزان سیستم‌های مدیریت
کارشناسان فناوری و امنیت اطلاعات سازمان‌ها
مشاوران و پیاده‌سازان سیستم‌های مدیریت
علاقه‌مندان به حوزه امنیت اطلاعات

تماس با ما