آموزش دوره Data Analyst (AI Tier 1)

مدت دوره 170 ساعت دوره دیتا ساینتیست یک برنامه آموزشی جامع است که به تحلیل و تفسیر داده‌ها به منظور…

17,000,000 هزار تومان