مجوزها

گواهینامه افتا

پروانه فعالیت در حوزه خدمات آموزشی افتا

گواهینامه انفورماتیک

گواهینامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیک

کارکنان دولت

گواهی صلاحیت برگزاری دوره‌های کارمندان دولت

نظام صنفی

گواهینامه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور

جشنواره عید 1403