سرفصل دوره جامع اسپلانک

مدت دوره: 70 ساعت

عنوان دوره: دوره جامع اسپلانک

 

 

 

Splunk Fundamentals 1

Course Topics

Introduction to Splunk’s interface

Basic searching

Using fields in searches

Search fundamentals

Transforming commands

Creating reports and dashboards

10,000,000 هزار تومان

دوره آموزش Splunk Administration Pack

این دوره آموزشی در دوران آکادمی شامل دو عنوان دوره اصلی از مجموعه دوره های آموزشی اسپلانک می باشد :
1.مدیر سیستم اسپلانک
2. مدیریت داده اسپلانک

 

5,100,000 هزار تومان

دوره آموزش تشخیص تهدیدات با اسپلانک Threat Detection With Splunk

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

5,900,000 هزار تومان

دوره آموزش Splunk

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش Administering Splunk Enterprise Security 6.2

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

4,300,000 هزار تومان

دوره آموزش Developing with Splunk’s REST API

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش Architecting Splunk 7.2 Enterprise Deployments

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش Advanced Searching and Reporting with Splunk 7.2

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

تماس با ما

دوره آموزش 2 & 1 Splunk Fundamental

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

4,500,000 هزار تومان