دوره آموزش امنیت سایبری سیستم‎ های کنترل و شبکه‎ های صنعتی

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,000,000 هزار تومان

دوره آموزش امنیت سایبری سیستم ‎های تله‎ متری و اسکادا

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,000,000 هزار تومان

دوره آموزش امنیت سایبری سیستم‌های کنترل صنعتی، دیسپاچینگ و اسکادا

SharePoint یکی از محصولات تحت وب شرکت مایکروسافت است که اولین بار در سال ۲۰۰۱ ارائه شد SharePoint که با مجموعه آفیس مایکروسافت یکپارچه است.

3,000,000 هزار تومان