متخصص UI/UX

مسیر یادگیری دوره های برنامه نویسی

دوره مبتدی طراحی رابط و تجربه کاربری (UI/UX)

شرح دوره طراحی رابط و تجربه کاربری UI/UX

دوره طراحی رابط و تجربه کاربری (UIUX) از مجموعه آموزش‌های ویژه دوران است که توسط اساتید مجرب دوران آکادمی ارائه می‌شود.

پیش‌نیاز دوره

آشنایی با نرم افزارهای گرافیکی

3,000,000 هزار تومان

جشنواره عید 1403