محاسبات ابزار دقیق

همیشه در همه  موضوعات  فنی و تخصصی  صنایع  گوناگون  و پروسس ها ، موضوعات کیفی و کمی آن‌ها   بی تردید…

تماس با ما

آموزش تجهیزات سیستم اعلان حریق

سرفصل دوره: الزامات طراحی تجهیزات اعلان حریق استانداردهای مرتبط انواع تجهیزات مورد استفاده بررسی سیستم های کنترل اعلان حریق

تماس با ما

آموزش طراحی تجهیزات ابزاردقیق در خطوط انتقال

سرفصل دوره: شیرهای LBV تجهیزات پایش خوردگی نحوه پیگ رانی سیستم های نشت یاب

تماس با ما

آموزش مبانی کالیبراسیون و اندازه گیری

سرفصل دوره: نحوه محاسبه خطاها محاسبه عدم قطعیت نحوه انجام کالیبراسیون برای تجهیزات فشار، دما، فلو و سطح

تماس با ما

آموزش تهیه مدارک مهندسی و مستندسازی در ابزاردقیق

سرفصل دوره : تهیه دیتاشیت ها برای تجهیزات اندازه گیری تهیه لیست های ورودی و خروجی، کابل و … تهیه…

تماس با ما

آموزش بازرسی تجهیزات ابزاردقیق

در دوره بازرسی فنی ابزاردقیق به آموزش تمامی اقدامات و فرایند های بررسی و ارزیابی و سنجش نقاط قوت و…

تماس با ما

آموزش نصب و اتصالات ابزاردقیق

سرفصل دوره: روش های نصب برای تجهیزات اندازه گیری

تماس با ما

آموزش استانداردهای ابزاردقیق

سرفصل های دوره: بررسی استانداردهای NACE, ASME, ASTM مرتبط با ابزاردقیق بررسی استانداردهای IPS, API, ISA مرتبط با تجهیزات اندازه…

تماس با ما

آموزش شیرآلات صنعتی

سرفصل دوره: شیرهای کنترل و عملگرها شیرهای قطع و وصل (on-off valve) شیرهای اطمینان (PSV)  

تماس با ما

آموزش محاسبات (Sizing) ابزاردقیق

سرفصل دوره: محاسبات تجهیزات فلو به کمک نرم افزار و تهیه دیتاشیت محاسبات کنترل ولو به صورت دستی (براساس 01…

تماس با ما

آموزش اندازه گیری جریان سیالات

سر فصل های دوره : معرفی تجهیزات اندازه گیری فلو به صورت اختلاف فشار، سرعت، جرمی و … و الزامات…

تماس با ما

آموزش تئوری طراحی ابزاردقیق

سر فصل معرفی تجهیزات اندازه گیری فشار (گیج و ترنسمیتر)، الزامات طراحی و متعلقات معرفی تجهیزات اندازه گیری دما (گیج…

تماس با ما