جدول تخفیف های دوران آکادمی

ردیف
درصد تخفیف
درصد تخفیف
1
تخفیف دانشجویان برتر(دو نفر اول)
10% , 5%
2
معرفی 5 نفر جدید به آکادمی
50%
3
معرفی 7 نفر جدید
یک دوره رایگان
4
پرداخت نقدی
15%
5
ماه تولد
15%
5
باشگاه همراهان دوران آکادمی
5% درصد از مبلغ هر دوره به کیف پول شما ذخیره خواهد شد

امکان تجمیع تخفیف بعضی از ردیف ها وجود ندارد

جشنواره عید 1403