دوره آموزش مجازی ITIL

دوره مجازی ITIL توسط آکادمی دوران برگزار می شود. شما می توانید با پرداخت هزینه دوره، به ویدئوها و به طور کل، محتوای دوره دسترسی داشته باشید.

مشاهده محتوای دوره

400,000 هزار تومان

دوره آموزش مجازی آشنایی با قانون مالیات ارزش افزوده

دوره آموزشی حسابداری مالیاتی توسط آکادمی دوران با اساتید خبره این حوزه، برگزار می گردد. در این دوره به موضوعات مهم حسابداری مالیاتی پرداخته شده است.

مشاهده دوره

1,000,000 هزار تومان