درباره استاد: 

مدیر امنیت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

مدیر اداره مدیریت شبکه شرکت ارتباطات زیرساخت(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

مدیر اداره مدیریت سخت افزار شرکت ارتباطات زیرساخت(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)

مدیر فناوری اطلاعات مرکز رسانه قوه قضائیه

مشاور امنیت دانشگاه مذاهب اسلامی

و …

مدیریت، طراحی و پیاده سازی بیش از 50 پروژه در حوزه شبکه، امنیت، مراکز داده، SOC ،NOC و …

دارای مدرک CCNA Security از دانشگاه Charles Sturt