درباره استاد

مدرس ، مشاور شبکه و امنیت شبکه
مدرس دوره های آموزشی شبکه و امنیت شبکه در آکادمی دوران
مدرس دوره های شبکه در مجموعه آموزشی فرادرس
مدرس دوره های شبکه و امنیت شبکه در مجموعه آموزشی تاپلرن

تخصص ها

CCNA, CCNP ENCOR & ENARSI, CCIE EI
CCNP SCOR
CCNP DCCOR
MPLS, BGP, VXLAN, SDN

دارای مدرک بین اللملی Security + از Cybrary
دارای مدرک CCNA R&S از دانشگاه Charles Sturt
دارای مدرک CCNA Security از دانشگاه