درباره استاد هوشمند

  • مشاور و مدرس تجهیزات Cisco

راه اندازی شبکه در سطح کوچک، بزرگ و دیتا سنتر

مسلط به نصب و Config سوییچ های Catalyst، Nexus

مسلط به نصب و Config روترهای سیسکو

اجرای L2 Security و L3 Security در سطح شبکه

مسلط به Cisco ASA with Firepower، FTD و FMC

تسلط به Cisco SD-WAN

راه اندازی انواع VPN های سیسکو

تسلط بر Cisco ISE و Cisco Prime

  • مشاور و مدرس تجهیزات Fortinet

تسلط به تجهیزات امنیتی شرکت Fortinet شامل Fortigate، Fortiweb، Fortianalyzer، Fortimanager و…

  • مشاور و مدرس تجهیزات Mikrotik
  • مشاور و مدرس تجهیزات فایروال های روز دنیا شامل Firepower، Juniper SRX، Sophos، Cyberoam و…
  • مشاور و مدرس بر تجهیز F5 Big-IP

تسلط بر ماژول های LTM، ASM، AFM، DNS

  • مشاور و مدرس راهکارهای VMWare VSphere
  • مشاور و مدرس راه حل های سیستم عامل Linux